OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana soukromí a osobních údajů našich zákazníků je pro nás odjakživa velmi důležité. Vaše osobní údaje slouží výhradně k účelům bezproblémového vyřízení objednávek. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Jsme společnost Ella Cosmetics s.r.o., se sídlem Dobříš 49E, 263 01 Dobříš, IČO: 04139143, DIČ: CZ04139143, provozujeme webové stránky www.eckstein-kosmetik.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce za účelem vyřízení objednávek, a pokud zadáte „souhlas ke zpracování pro marketingové účely“, potom i k zasílání newsletterů, nabídek a akcí e-mailem.

Při zpracování osobních údajů zákazníka se jakožto správce zavazujeme řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), dále má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).


Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 724 335 892 nebo e-mail: obchod@eckstein-kosmetik.cz

Osobní údaje zákazníků uchováváme v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. 

Veškerá data, která od vás získáme při registraci, pečlivě chráníme před potenciálním zneužitím.

Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání.

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa pro doručování zboží, fakturační adresa, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

3. Osobní údaje kupujících požadované v objednávkovém formuláři shromažďuje prodávající v nezbytném rozsahu za účelem realizování kupních smluv, zjištění zpětné vazby kupujících a informování kupujících o nabídkách prodávajícího. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

4.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

5. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům prostřednictvím svého uživatelského účtu včetně dalších práv podle zákona o ochraně osobních údajů. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

6. 
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to tito zpracovatelé a poskytovatelé následujících platforem: Facebook, Google, Heureka, Mailchimp.

7. E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě vašeho zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

8.Za účelem zasílání pravidelného informačního newsletteru s novinkami a obchodními sděleními budou osobní údaje zpracovány v rozsahu: e-mailová adresa a to na dobu pěti let od vědomého souhlasu s jejich zpracováním.

 Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Newsletter

Zaškrtnutím "Přihlásit se k odběru novinek" dáváte „Souhlas se zpracováním osobních dat pro marketingové účely“.
Zákazník vyslovuje svůj výslovný souhlas se zasíláním pravidelného emailového zpravodaje ohledně nabízeného zboží, služeb nebo podniku prodávajícího. Každý zákazník má možnost kdykoliv odhlásit odebírání emailového zpravodaje kliknutím na odkaz/požadavek „Odhlašte se“ ve spodní části obdrženého emailového zpravodaje.